16 Ağustos 2011 Salı

İNSAN OLMAK NEREDEN GELİR?


İnsan kelimesinin kökeni için dilbilimciler iki farklı seçenek sunarlar. Birincisi olan “nisyan” kelime anlamı ile “unutmak” demektir. Dolayısı ile insan aslında “unutan varlık”tır. İkinci olası kök ise “ünsiyet” kelimesidir ki o da “alışkanlık, tanışıklık” anlamlarına geliyor. Bu durumda insan aslında hem alışkanlıklar edinip bağlanan, hem de bu bağı unutabilendir. 

Zıt iki yeteneği bünyemizde barındırmaktayız bu konuda da bir çok şeyde olduğu gibi. Bu iki gücün yönetiminde bir hayat yaşamak nasıl da zor!